Bó Vỉa Bê Tông 04

180,000

Thông tin mô tả:

Bó vỉa bê tông là cấu kiện bê tông đúc sẵn được nhiều dự án phê duyệt sử dụng rộng rãi trong các công trình đường giao thông lớn nhỏ.

– Bó vỉa bê tông đúc sẵn dễ lắp đặt, dễ thay thế cho công việc duy tu bão dưỡng sau này.

-Giá thành rẻ hơn so với đầu tư máy, dụng cụ, vật tư sản xuất theo phương pháp đúc đổ tại chỗ….

Yêu cầu kĩ thuật với bó vỉa bê tông
Bó vỉa bê tông được thiết kế theo tiêu chuẩn kỹ thuật như sau:

Xi măng poóc lăng PC30 (theo tiêu chuẩn TCVN 2682:2009).
Hỗn hợp bê tông lấy mẫu, chế tạo và bảo dưỡng mẫu thử (theo tiêu chuẩn TCVN 3105:1993).
Bê tông nặng – Cường độ nén thí nghiệm của bó vỉa bê tông (theo tiêu chuẩn TCVN 3118:1993). Xác định cường độ kéo nhổ theo tiêu chuẩn (TCVN 9490:2012).
Nước cho bê tông và vữa sản xuất (theo tiêu chuẩn TCVN 4506:2012).
Đối với vùng khí hậu khắc nghiệt có nhiều yếu tố ảnh hưởng tới bó vỉa bê tông thì có thể dùng Xi măng poóc lăng bền sun phát (TCVN 771:2013) hoặc Xi măng poóc lăng hỗn hợp (TCVN 6260:2009).